Zajištujeme analýzy staveb, návrhy řešení, odbornou realizaci s našimi partnery a dodávky materiálů.

SANACE​

VLHKÉHO ZDIVA A IZOLACE​

Proč systém INTRASIT

Značka HAHNE vznikla v Německu již roce 1926 a specializuje se na stavební chemii pro stavebnictví. Tyto zkušenosti přinášejí I drahocenné know-how a z pohledu systémů týkajících se vlhkého zdiva a hydroizolací, kde se dá stavět na více než 40leté praxi. Vždyť například první injektážní přípravky proti vzlínající vlhkosti značka Hahne uvedla na trhu již koncem 80 let.

Pro každou stavbu existuje správné a spolehlivé řešení. Pro jeho stanovení je vždy nutné provést důkladnou analýzu příčin pronikající vlhkosti a rozsahu škod způsobených těmito jevy. Tento průzkum je pak vodítkem pro navržení správného, osvědčeného a spolehlivého řešení prostřednictvím ucelené výrobkové řady INTRASIT® od firmy HAHNE. INTRASIT® patří mezi leadery na německém trhu a je synonymem pro sanační systém s prvotřídní a dlouhodobě ověřené kvality. Značka je známá v profesních kruzích díky originálním recepturám (např. injektáž INTRASIT BLK ) a neustálými inovacím. Mezi nedostižné a moderní systémy patří například rychlo-systém INTRASIT RZ.Zárukou kvality je nesporně i to, že mnoho výrobků překročuje parametry oficiální WTA směrnice.