Zajištujeme analýzy staveb, návrhy řešení, odbornou realizaci s našimi partnery a dodávky materiálů.

SANACE​

TRHLIN A PRŮSAKŮ​

Injektáže průsaků

Systém pro sanaci trhlin INTRASIT® se skládá z bleskově tuhnoucího cementu pro okamžité zastavení průtoku. Pak následuje použití speciální pěnící pryskyřice, která ihned po aplikaci rychlou reakcí zastaví průnik vody a celý systému uzavírá trvalé dotěsnění pevnostní a nesmršťující se dvousložkovou polyuretanovou pryskyřicí. Tímto systémem spolehlivě vyplníte každou prosakující trhlinu v betonu i zdivu.

INTRASIT® injektáž a zastavování průsaků

Okamžité zastavení průsaku na povrchu INTRASIT® RASANT 55 Z
Dočasné zastavení průsaku uvnitř INTRASIT® PU-Aquastop 11P
Trvalé utěsnění průsaku INTRASIT® PU-Injekt 12P

Oblasti použití

Výhody systému

PRODUKTY​

INTRASIT® Rasant 55Z

Bleskově tuhnoucí cement

INTRASIT® PU-Injekt 12P

Injektážní pryskyřice pro těsnění trhlin

INTRASIT® PU-Aquastop 11P

Injektážní pryskyřice pro těsnění trhlin